Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

OT 02/ 2019 - Obsah

Úvodník - Pozerať sa, neznamená vždy aj vidieť... - M. Grupač

Novosti - red.

Rozhovor - Nie vždy máme osud vo vlastných rukách... - Z. Bukovenová sa zhovára s Michalom Svitokom

Literárne kluby - Pod krídlami Hermovými - Maroš Zemenčík

Kultúrne dedičstvo - Budova starej fary v Čadci II. - M. Grupač

Mladí vo večnosti - Vlado Bednár - P. Cabadaj

Ako sa (ne)stať sisovateľom IV. - G. Lenčo

Slávne rukopisy - Sláva Manicová - Báseň, prosím... - P. Cabadaj

Reflexie - Facebook a špecifiká slovnej zásoby jeho užívateľov I. - Marek Prudovič

Výročia - Ernest Zmeták - P. Cabadaj

Literárna hádanka - P. Cabadaj