Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

OT 01/ 2019 - obsah

 Úvodník - M. Grupač

Novosti - red.

Čakanie s knihou je zmysluplnejšie - rozhovor s riaditeľkou TKS Soňou Buckulčíkovou - Z. Bukovenová

Pocta akad. maliarovi Zolovi Palugyayovi - Ivana Poláková

Odhaľovanie sveta reklamy a spoločenského konzumu... - Z. Bukovenová

Mladí vo večnosti - Ján Lajčiak - P. Cabadaj

Ako sa (ne)stať spisovateľom III. - G. Lenčo

Slávne rukopisy - List Ľ. Štúra I. I. Sreznevskému (1842) - P. Cabadaj

Fašiangy podľa Köhlera - P. Cabadaj

Výročia - 50. výročie smrti Jána Palacha - P. Cabadaj

Literárna hádanka - P. Cabadaj