Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

2017 - obsah ročníka

 Obsah OT 01/2017

Úvodník - Rok Jozefa Miloslava Hurbana (P. Cabadaj)

Novosti - Rychtarechova nová kniha, Matičná esej 2017, Cena J. Červeňa 2017 (-mag-)

Rozhovor - Igor Sokolík - vedúci redaktor Vydavateľstva MS v Martine (Z. Bukovenová)

Mladí vo večnosti - Wiliam Bukový (P. Cabadaj)

Mladá tvorba - poézia: Simona Dolníková 

Písanie o čítaní - Franz Kafka, Jack Kerouac (-mag-)

ARTikulácia - Slavomír Durkaj (J. Juhaniak)

Slávne rukopisy - memorandum národa slovenského (-pc-)

Literárna teória - Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a svetovej literatúry III. (M. Grupač)

Recenzia - Karol Kapeller - Nostalgia (P. Tollarovič)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (-pc-)

 

 

Obsah OT 02/2017

Úvodník - Zmeravení v zabúdaní (M. Grupač)

Novosti - Genius loci Žilinský festival fašiangový masiek a i. (-red.-)

Rozhovor - Literatúra najautentickejšie mapuje dejiny... (Rozhovor s Petrom Tollarovičom) (Z. Bukovenová)

Mladí vo večnosti - Elena Zvaríková - Pappová (P. Cabadaj)

Mladá tvorba - poézia - Popradský literárny klub (-mag-)

Písanie o čítaní - Elfride Jelinek (Martina Šimová)

ARTikulácia - Adam Laš (D. Matiašková Ferencová)

Slávne rukopisy - Rodokmeň vlastnoručne vyhotovený J. M. Hurbanom (P. Cabadaj)

Literárna teória - Romínske a gotické obdobie (M. Grupač)

Recenzia - R. Rychtarech - Na smrť pekná (P. Tollarovič)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (-pc-)

 

 

Obsah OT 03/2017

Úvodník – 1002  – Krvavá spoločnosť... (M. Grupač)

Novosti – Od Buckovej k Updikovi: Americká literatúra na Slovensku v rokoch 1945 – 1968) (M. Kubuš)

-        Slovenské a české prestížne literárne ceny (-red-)

Rozhovor  s Michelou Vankovicovou -  Neucelená , intímna, plná emocionálnych prejavov... (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Viera Markovičová – Záturecká (P. Cabadaj)

Mladá tvorba  - Príbeh jednej triedy (Natália Skladaná)

Písanie o čítaní -  Mladé pohľady na slovenskú a svetovú literárnu (nielen) klasiku  (-mag-)

ARTikulácia – Ondrej 4. Zimka (D. Matiašková Ferencová)

Slávne rukopisy – List predsedu MS Jozefa Kozáčka podpredsedovi Viliamovi Paulinymu-Tóthovi  (P. Cabadaj)

Recenzia – Martin Kubuš – Ani ryba, asi rak... (Z. Bukovenová)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

 

 

Obsah OT 04-05/2017

 

Úvodník - O Slovensej jari (P. Cabadaj)

Novosti - Literárna Senica L. Novomeského 2017, Slovesná jar 2017, Topoľčianske textobranie 2017, Zuzana Bellušová - Rusková - výstavy... (M. Grupač, D. Matiašková Ferencová )

Pripomínania - Jevtušenko, Mitana, Varga, Blažková (P. Cabadaj, M. Grupač)

Rozhovor - Rozhovor so slovenským spisovateľom Petrom Holkom (M. Grupač)

Pôvodná tvorba - Obraz tety July (poviedka Petra Holku)

Slovesná jar 2017 - autori SJ 2017 (Pavol Garan, Igor Hochel)

Mladá tvorba: próza - Poviedka Márie Smatanovej

Literárne kluby - verše Eleny Šimkaninovej a poviedka Lenky Gréty Fábryovej

Mladí vo večnosti - Igor Kalný (P. Cabadaj)

Písanie o čítaní - Mladé pohľady na slovenskú a svetovú literárnu (nielen) klasiku VIII. (M. Grupač)

ARTikulácia - Predstavujeme mladých výtvarníkov: Lena Rypáková (D. Matiašková Ferencová)

Literárna teória - Vybrané kapitoly u dejín slovenskej a svetovej literatúry V. (M. Grupač)

Slávne rukopisy - Osvedčenie V. Paulinyho Tótha... (P. Cabadaj)

Recenzia - Vtáci prelietaví (Z. Bukovenová)

Recenzia - A človek je stáíle na ulici (P. Tollarovič)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (P. Cabadaj)

 

Obsah OT 06-07/2017

Úvodník - Z. Bukovenová

Novosti - Slovesná jar 2017 (Martin Jadranský)

Rozhovor - Rozhovor s výtvarníkom Ondrejom 4. Zimkom (D. Ferencová Matiašková)

Literárna história - Ľudevít Kubáni - Valgatha (P. Tollarovič)

Cena Jána Červeňa 2016 - Jana Husárová

Mladá tvorba - próza - Natália Skladaná

Mladá tvorba - poézia - Zuzana Gážiová

Mladí vo večnosti - Arnošt Garlaty (P. Cabadaj)

ARTikulácia - Dominika Malovecká (D. Ferencová Matiašková)

Literárna teória - Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a svetovej literatúry VI. (M. Grupač)

Slávne rukopisy - Stanovy Gazdovského spolku v Sobotišti (P. Cabadaj)

Recenzia - Haruki Murakami: Murakamiho hľadanie čitateľskej dôvery (Dušan Mikolaj)

Recenzia - Katarína Mikolášová: Ako spievajúca rieka (Goran Lenčo)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (P. Cabadaj)

 

 

Obsah OT 08-09/2017

Úvodník - Dôležitosť ako fenomén (Z. Bukovenová)

Novosti - Medziriadky spoznali víťazov súťaže (-rp-)

Rozhovor - Proces tvorby drží ľudí pri živote... (Rozhovor s poetkou Katarínou Mikolášovou. M. Grupač)

Matičná esej - Hurbanov odkaz dnešku (víťazná esej Alexandry Kubišovej)

Mladí vo večnosti - Ernest Špitz (P. Cabadaj)

ARTikulácia - Michaela Balážová (D. Matiašková Ferencová)

Neuniklo zraku orla - M- Válek a M. Varga (-pc-)

Literárna teória - Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a svetovej literatúry VII. (M. Grupač)

Mladá tvorba - Hudba - Zuzana Fridecká (D. Matiašková Ferencová)

Slávne rukopisy - Matej Hrebenda: Dar Matici slovenskej (P. Cabadaj)

Spomínania - Spomienka na Jaroslava Poláka 

Recenzia - Román o užitočnom a neužitočnom čakaní. Mária Bíla, Ženy, ktoré čakajú. (Peter Tollarovič)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (-pc-)

 

 

Obsah OT 10/2017

Úvodník - Rečou čísel (P. Cabadaj)

Novosti - Národné matičné slávnosti 2017

Rozhovor - Naši predchodcovia boli pedantní. Dbali na uchovávanie pamäti (rozhovor s riaditeľom Archívu MS Pavlom Madurom)

Mladí vo večnosti - Viliam Chmel (P. Cabadaj)

ARTikulácia - Paula Chrenková (D. Matiašková Ferencová)

Knihovnícky bulvár - Kabinet knižných kuriozít Dr. Gorana I. (Goran Lenčo)

Literárna teória - Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a svetovej literatúry VIII. (M. Grupač)

Slávne rukopisy - Stanovy MS (P. Cabadaj)

Recenzia - Mária Stanková: LottiNelásky, 2017 (P. Tollarovič)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (P. Cabadaj)

 

 

Obsah OT 11-12/2017

Úvodník - O kapitále kultúry (P. Cabadaj)

Novosti - Umelecký festival Stepná lýra (Katarína Džunková), Martinské gymnázium oslávilo 150 rokov od svojho založenia (M. Grupač), Mladá slovenská poviedka (Mária Janotíková), O dúhovú lampu z krajiny Zázračno (M. Grupač)

Rozhovor - Benku nikdy nie je dosť (Monika Váleková)

Mladá tvorba - preklad - Pierre Bordage (Preložila: Michaela Beňová)

Mladí vo večnosti - Básnický svet Eleny Kamenickej (P. Tollarovič)

ARTikulácia - Predstavujeme mladých výtvarníkov: Kristína Beriančíková (D. Matiašková Ferencová)

Neuniklo zraku orla - Herman Hesse, Charles Clarke, Henrich Böll, John Ashbery P. Cabadaj, M. Grupač)

Poviedka - Vzbura v kravíne (Karol Remeň)

Knihovnícky bulvár - Kabinet knižných kuriozít Dr. Gorana II. (Goran Lenčo)

Literárna teória - Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a svetovej literatúry IX. (M. Grupač)

Slávne rukopisy - List Ľ. Štúra J. M. Hurbanovi zo 14. 9. 1850 (P. Cabadaj)

Recenzia - O hľadaní komplementárneho živlu (Goran Lenčo)

Literárna hádanka - Portrét mladého umelca (P. Cabadaj)