Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

2016 - obsah ročníka

2016

Obsah č. 1/2016

 

Úvodník – Istota a pohodlie... (M. Grupač)

Novosti – Literárna Senica Ladislava Novomeského 2015, Cena Rudolfa Fabryho 2015, Jašíkove Kysuce 2015 (-red-)

Rozhovor – Zuzana Pavelcová – Slovákov žijúcich v zahraničí považujem za integrálnu a veľmi dôležitú súčasť nášho národa (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Václav Pankovčín (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – poézia – Lucia Szabóová

Súčasná slovenská literatúra – Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 (-red-)

Literárna teória – Význam (slovenskej) poézie pre 21. storočie... (M. Grupač)

Recenzia – Domov sú ruky, domov sú muky (P. Tollarovič)

Recenzia – Dobro ako výšivka (Z. Bukovenová)

Slávne rukopisy – Ladislav Nádasi Jégé: Alina Orságová (P. Cabadaj)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

 

Obsah č. 2/2016

Úvodník – Vajanského odkaz dnešku (P. Cabadaj)

Rozhovor – Matúš Hornáček – Je na škodu, že sa slovenská literatúra v Česku viac nepropaguje... (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Gustáv Lojko (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – poézia – Denis Mačor

Súčasná slovenská literatúra – Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 (-red-)

Výročia – Janko Kráľ (P. Ičo)

ARTikulácia – Predstavujeme mladých výtvarníkov (J. Juhaniak)

Slávne rukopisy – Ján Levoslav Bella: Matka nad kolískou (P. Cabadaj)

Recenzia – Takto som ich poznal (P. Tollarovič)

LIterárna hádanka – Portrét maldého umelca (-pc-)

 

Obsah č. 3/2016

Úvodník – Nie je nula ako nula (M. Grupač)

Novosti – Matičná esej 2016, Literárny Kežmarok 2016 (-red-)

Rozhovor – Martin Chudík – Prítomnosť mecenášov v umení je nevyhnutná a existenciálna... (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Cyprián Majerník (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – poézia – Nehraj smutnú... (J. Pokorný)

Súčasná slovenská literatúra – Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 (-red-)

Výročia – Janko Kráľ (P. Ičo)

ARTikulácia – Predstavujeme mladých výtvarníkov (J. Juhaniak)

Slávne rukopisy – Ján Okáľ: Zdravica k päťdesiatke J. C. Hronského (P. Cabadaj)

Recenzia – Ľudská duša (Z. Bukovenová)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

 

Obsah č. 4-5/2016

Úvodník – Čo sa zrodí z úprimnosti srdca, nezanikne (J. Rezník)

Novosti – O Cenu Jána Červeňa 2016 (-red-), Medzinárodné sochárske sympózium Kroměříž (D. M. Ferencová), 90. výročie narodenia Vojtecha Mihálika v Seredi (P. Tollarovič), Najstarší literárny festival na Slovensku jubiluje (-red-), Nové CD snenie (-pc-)

Rozhovor – Peter Cabadaj – Z kolektívnej nemohúcnosti priemeru sa rodí štýl permanentného spochybňovania a znevažovania... (M. Grupač, Z. Bukovenová)

Mladí vo večnosti – Bety Majerníková (P. Cabadaj)

Mladá tvorba –poézia – Asi zo mňa nikdy nebude sexbomba (M. Smoroňová)

Mladá tvorba – próza – Bolo to na neuverenie (S. Kočková)

Súčasná slovenská literatúra – Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 (-red-)

Výročia – Volám sa Hudák! (J. Janigloš)

ARTikulácia – Duchaprítomnosť Davida Javorského O priestoroch, o predmetoch a o poctách (J. Juhaniak)

Slávne rukopisy – Ivan Kadlečík: Ako a kedy som sa stal disidentom... (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – film – Bez ozvien je ticho... (-red-)

Literárna teória – Náčrt situácie vo vydávaní pôvodnej literatúry v Československu pred rokom 1989 (M. Grupač)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

Recenzia – Chlap po štyridsiatke by už nemal písať lyriku... (P. Tollarovič)

 

Obsah č. 6-7/2016

Úvodník – Jubilejná Slovesná jar je za nami (Z. Bukovenová)

Novosti – Pocta slávnemu Wiliamovi Shakespearovi (-red-), Paulinyho Turiec (N. Galková), Pani Rafiková a tí druhí (E. Bačová)

Mladí vo večnosti – Ľudovít Kubáni (P. Cabadaj)

Rozhovor – Zdenka Valent Belič – Keď to človek má v sebe, tak to už nikdy nezaprie... (Z.

Bukovenová)

Mladá tvorba – poézia – Oko mesiaca... (L. Huňadyová), Škrtenie harmónie... (P. Kleinová)

Súčasná slovenská literatúra – Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 (-red-)

Písanie o čítaní – Mladé pohľady na slovenskú a svetovú literárnu (nielen) klasiku... I.

Slávne rukopisy – Svetozár Hurban Vajanský: Pustokvet (P. Cabadaj)

Literárna teória – Vybrané kapitoly z dejín slovenskej i svetovej literatúry I. (M. Grupač)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

Recenzia – Pamäť literárnej vedy (P. Tollarovič)

 

Obsah 8-9/2016

Úvodník – O predsudkoch, obmedzenosti, nenávisti a ľudskej hlúposti... (M. Grupač)

Novosti - Jánošíkove dni 2016 (-red-)

Rozhovor – Bystrík Šikula – Pred nikým nezatvárame dvere (Z. Bukovenová, M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Karol Duchoň (P. Cabadaj)

Mladá tvorba –poézia – Polovica mňa je v nej... (P. Kiss)

Mladá tvorba – próza – Ženy, ktoré čakajú... (M. Bilá)

Recenzia – Živel Marika (Z. Bukovenová)

Písanie o čítaní – Mladé pohľady na slovenskú a svetovú literárnu (nielen) klasiku... II.

ARTikulácia – Predstavujeme mladých výtvarníkov (J. Juhaniak)

Cestovania – Smer: Malta! (S. Kočková)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

Slávne rukopisy – List Karola Kuzmányho Štefanovi Moysesovi (1864) (P. Cabadaj)

 

Obsah č. 10/2016

Úvodník – Anonymní lokaji vo vlastnej klietke „mindrákov“ a zloby... (M. Grupač)

Novosti – Ján Juhaniak Laureát tohtoročnej Ceny Martina Benku 2015 (-mag-)

Rozhovor – Michal Jurík – Aby ste sa presadili, musíte byť vytrvalí... (Z. Bukovenová)

Mladí vo večnosti – Samel Máľach-Petrovský a Ladislav Dzurányi-Orlov (P. Cabadaj)

Recenzia – Príbeh ako prejav záujmu (P. Tollarovič)

Mladá tvorba – próza – Terapia pre medailóny (A. Lomenová)

Písanie o čítaní – Mladé pohľady na slovenskú a svetovú literárnu (nielen) klasiku... III.

ARTikulácia – Predstavujeme mladých výtvarníkov (J. Juhaniak)

Pripomínania – Na kopci a na vŕšku... s Vincom Šikulom (M. Grupač)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

Slávne rukopisy – List Rudolfa Dilonga Jozefovi Staškovi (P. Cabadaj)

 

Obsah č. 11-12/2016

Úvodník – Čítaním kníh si predlžujeme život (P. Cabadaj)

Novosti – Paulinyho Turiec, Gajdošská vandrovka, Príbehy z pera mladých autorov (-red-), Výstava Listoparis, Publicista Igor Válek v Senici gymnazistom priblížil (Muža, ktorý stál po Štúrovom boku“) (M. Soukup)

Rozhovor – Igor Válek – Podsúvanie braku ničí myslenie a vkus (Z. Bukovenová a M. Grupač)

Mladá tvorba – próza – Ani ryba, asi rak... (M. Kubuš)

Písanie o čítaní – Mladé pohľady na slovenskú a svetovú literárnu (nielen) klasiku... IV.

Pripomínania – Nadčasový básnik Ivan Krasko (P. Cabadaj)

Literárna teória – Vybrané kapitoly z dejín slovenskej i svetovej literatúry II. (M. Grupač)

Literárna teória – Letiace tiene novodobého Slovenska (J. Orlický)

Z redakčnej pošty – Vypadlo z redakčnej pošty (-red-)

Výročia – Neuniklo zraku Orla (-pc))

Recenzia – Eva Kostolányiová opus 1969 – 1975 (P. Tollarovič)

Slávne rukopisy – List Vincenta van Gogha bratovi Theovi (P. Cabadaj)

Mladí vo večnosti – František Švantner (P. Cabadaj)

Cestovania – Ako sa mladej Slovenke študuje v Anglicku (S. Kočková)

Literárna hádanka – portrét mladého umelca (-pc-)