Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

2012-2015 - obsahy ročníkov

 

2012

 

Obsah č. 1/2012

Úvodník (M. Grupač)

Novosti – Cikkera si pripomenuli aj v Martine (J. Beráts), Nová kniha (-pp-)

Rozhovor – Ivan Kolenič - Pokušenie a hriech ma neopúšťajú... (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Pavol Ušák Oliva (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Je vážne, nebrať sa (v literatúre) príliš vážne IV. (M. Grupač)

Cestovania – Moje túlačky I. (T. Ježík)

Slávne rukopisy – Janko Matuška: Nad Tatrou sa blýska (P. Cabadaj)

Rozličnosti – Literárna súťaž Medziriadky 2012 hľadá mladé talenty (-red-)

Reportáž – Nadpis dodáme (L. Roskošová)

Komiks

 

Obsah č. 2-3/2012

Úvodník (M. Badín)

Novosti – O Cenu Dominika Tatarku, Matičná esej, Literárny Kežmarok 2012 (-red-)

Rozhovor – Katarína Tholtová – Niektorí začínajúci autori sú k sebe nekritickí (M. Grupač)

Poviedka – Katarína Tholtová – Papierové bábiky

Mladí vo večnosti – Juraj Mučaji (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Je vážne, nebrať sa (v literatúre) príliš vážne V. (M. Grupač)

Rozličnosti – Spomienka na Joža Urbana (P. Cabadaj)

Slávne rukopisy – Andrej Sládkovič: Marína (P. Cabadaj)

Rozličnosti – Pocta Záborskému (Matúš Marcinčin)

Cestovania – Etópia – vysoká škola neočakávania (P. H. Baričák)

Mladá tvorba (O. Gluštíková)

Nad Tatrou sa blýska – 3 bleskové otázky – 3 bleskové odpovede (M. Grupač)

Komiks

 

Obsah č. 4-5/2012

Úvodník (P. Cabadaj)

Novosti – Mladé talenty 2012, Mladá slovenská poviedka 2012, Literárna Senica Ladislava

Novomeského 2012 (-red-)

Slovesná jar 2012 (Marián Grupač, Eva Lacová)

Mladá tvorba – próza – Ria Gehrerová – V dome je dievča na vydaj

Mladí vo večnosti – Marcel Herz (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Je vážne, nebrať sa (v literatúre) príliš vážne VI. (M. Grupač)

Rozhovor – Juraj Bielik – Detský divák nemá nad ničím zľutovanie (T. B. Hačko)

Slávne rukopisy – Samo Chalupka: Mor ho! (P. Cabadaj)

Cestovania – Moje túlačky II. (T. Ježík)

Mladá tvorba – poézia (M. Hatala)

Mladá tvorba – dráma – Kačacia farma absurdná dráma o každodennosti života (K. Zábrana a O.

Varholík)

Komiks

 

Obsah č. 6/2012

Úvodník (M. Badín)

Mladá tvorba – poézia (R. Beňo)

Rozhovor – Anežka Guziarová – Radšej sa textu povenuje dlhšie, nechám ho odležať... (M. Grupač)

Poviedka – Anežka Guziarová – Prašná hviezda

Mladí vo večnosti – Ján Brocko (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Misa plná ovocia I. (M. Grupač)

Mladá tvorba – preklad – Stanimir Stefanov – Videl som svet a svet videl mňa (K. Sedláková)

Slávne rukopisy – Ján Hollý: Svätopluk (P. Cabadaj)

Cestovania – Etiópia – Vysoká škola neočakávania (P. H. Baričák)

Komiks

 

Obsah č. 7/2012

Úvodník (M. Badín)

Mladá tvorba – poézia (M. Ábelová)

Rozhovor – Dária Fojtíková Fehérová – Okrem talentu sú potrebné aj pracovitosť a húževnatosť (M.

Badín)

Mladí vo večnosti – Boris Kocúr (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Misa plná ovocia II. (M. Grupač)

Tipy na dobré čítanie (-red-)

Slávne rukopisy – P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – Miroslava Ábelová – Začínajúci autor môže robiť, čo sa mu len páči... (M. Grupač)

Cestovania – Moje túlačky III. (T. Ježík)

Komiks

 

Obsah č. 8/2012

Úvodník Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej... (M. Grupač)

Novosti - Zo života PSLG v Revúcej (-red-)

Rozhovor – Ľuboslava Lacjaková – S prvým slovenským gymnáziom nás spája viac ako len sídlo školy

(M. Grupač)

Mladá tvorba – Výber z tvorby študentov Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

Mladí vo večnosti – Ján Červeň (P. Cabadaj)

Slávne rukopisy – Martin Kukučín: Dom v stráni (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Misa plná ovocia III. (M. Grupač)

Cestovania – Etiópia – Vysoká škola neočakávania (P. H. Baričák)

Komiks

 

Obsah č. 9/2012

Úvodník (M. Badín)

Novosti – Čo má nové..., Jašíkove Kysuce, Cena Rudolfa Fabryho (-red-)

Rozhovor – Miroslav Bartoš – Nová neistota je možno nečakaným darom (M. Badín)

Mladí vo večnosti – Milan Mareček (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Misa plná ovocia IV. (M. Grupač)

Mladá tvorba – poézia (Marcel Kmeť)

Slávne rukopisy – Ľudovít Štúr: Starý a nový věk Slováků (P. Cabadaj)

Správa o jednej súťaži – Medziriadky 2012 už poznajú víťazov (M. Makovický)

Mladá tvorba – próza – Cigaretle (M. Arvensis)

Cestovania – Moje túlačky IV. (T. Ježík)

Fotoreportáž - Oslavy 150. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej (M. Grupač)

 

Obsah č. 10/2012

Úvodník – Žijeme rýchlo... (M. Grupač)

Novosti – O cenu Štefana Krčméryho, Knižná novinka, Literárny Zvolen 2012 (pc)

Rozhovor – Ján Gavura – To, čo sa nepublikuje hneď, je pre mladých autorov neprijateľné... (M. Grupač)

Tvorba – Z tvorby Jána Gavuru

Oblitus scripta manet? – Slovotepec Moravčík... (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Pavol Kotos (P. Cabadaj)

Slávne rukopisy – Milan Rastislav Štefánik: Verše (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – dráma: Prines mi pivo (Lenka Roskošová)

Cestovania – Etiópia – Vysoká škola neočakávania (P. H. Baričák)

 

Obsah č. 11/2012

Úvodník – Na uzol jazyka zaviazaný

Novosti – O cenu Štefana Krčméryho, Knižná novinka, CD novinka, Literárne súťaže (re)

Rozhovor – Hana Lasicová – Od knihy očakávam viac než len opis skutočnosti (M. Grupač)

Slávne rukopisy – Jozef Cíger Hronský: Smelý zajko v Afrike (P. Cabadaj)

Recenzia – Bodka, otáznik i výkričník (A. Smit)

Mladí vo večnosti – Tóno Juriga-Jarina (P. Cabadaj)

Napísané ostáva zabudnuté? – Amor, Eros, Cupido II. (M. Grupač)

Kafka a Slovensko – Slovenská stopa Franza Kafku (P. Cabadaj)

Rozhovor – Juraj Beráts – Od knihy očakávam viac než len opis skutočnosti (M. Badín)

Cestovania – Moje túlačky V. (T. Ježík)

Obsah č. 12/2012

Úvodník – Bude dobre (M. Badín)

Novosti – Knižné novinky, Literárne súťaže (as)

Rozhovor – Pavel Hirax Baričák – Všetko posúva, na všetkom môžeme rásť (M. Badín)

Tvorba Pavla Hiraxa Baričáka

Napísané ostáva zabudnuté? – Amor, Eros, Cupido II. (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Tóno Juriga-Jarina (P. Cabadaj)

 

Obsah č. 12/2012

Úvodník (M. Badín)

Novosti – Nová kniha (-mag-), Nové CD (P. Cabadaj), Koncert (-mb-)

Rozhovor – Peter Staríček – V mladej literatúre to stále vrie (M. Badín)

Cestovania – Etiópia – Vysoká škola neočakávania (P. H. Baričák)

Mladí vo večnosti – Andrej Guoth (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Je vážne, nebrať sa (v literatúre) príliš vážne III. (M. Grupač)

Rozličnosti – Jašíkove Kysuce 2011, Cena Rudolfa Fabryho 2011 (-mag-), Minianketa Orla tatranského

 

 

2013

 Obsah č. 1/2013

Úvodník – Pošepky i nahlas (M. Badín)

Novosti – Knižné novinky, Literárne súťaže (-red-)

Rozhovor – De La Prejt Crew – Hip-hop nie je len hudba... (M. Grupač)

Mladá tvorba – Nikola Šuvadová – Tiene

Napísané ostáva zabudnuté? – Smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov I. (M.

Grupač)

Mladí vo večnosti – Rudolf Uhlár (P. Cabadaj)

Slávne rukopisy – Božena Slančíková Timrava: Márnosť všetko (P. Cabadaj)

Cestovania – Moje túlačky VI. (T. Ježík)

Rozhovor – Marián Grupač – Čo už je raz za mnou, nech to tam aj ostane (M. Badín)

 

Obsah č. 2/2013

Úvodník – Sto rokov samoty (M. Grupač)

Napísané ostáva zabudnuté? – Smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov II. (M. Grupač)

Rozhovor – Richard Rychtarech – Keď sa niečo nepresadí hneď, treba na tom ďalej pracovať (M. Grupač)

Mladá tvorba – Richard Richtarech – Slovenky z Belinského 2

Mladí vo večnosti – Igor Lengyel (P. Cabadaj)

Europér Dominik – Vypime si na jeho pamiatku... (P. Cabadaj)

Cestovania – Ďalšie chrámy a prvé pravdy o Etiópii (P. H. Baričák)

Slávne rukopisy – Ľudmila Podjavorinská: Ondráš (P. Cabadaj)

 

Obsah č. 3/2013

Úvodník – Naša neschopnosť (M. Badín)

Napísané ostáva zabudnuté? – Smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov III. (M. Grupač)

Rozhovor – Stela Brix (B. Ďuračková)

Mladí vo večnosti – Viliam Kopečný ml. (P. Cabadaj)

Asonancie hudby – Najvýznamnejší fínsky skladateľ Jean Sibelius (M. Badín)

Cestovania – Ekvádor – ANdy, nádherné hory a zemetrasenie 1. časť (P. H. Baričák)

Slávne rukopisy – Terézia Vansová: Môj životopis (P. Cabadaj)

 

Obsah č. 4-5/2013

Úvodník – Slovesná jar už klope na dvere (P. Cabadaj)

Novosti – O výstave fotografii Zuzany Pollákovej v martinskom T-klube (-mag-)

Recenzia – Ján Domasta: Povesti o slovenských hradoch 1. a 2. (I. Válek)

Rozhovor – Zuzana Polláková – Fotografovať znamená pre mňa dívať sa na lepší svet (M. Grupač)

Próza – Miroslav Kriška – Štyri roky

Mladí vo večnosti – Ján Capko (P. Cabadaj)

Asonancie hudby – Švédsky hudobný inžinier Kurt Atterberg (M. Badín)

Slávne rukopisy – Rudolf Dilong: Jar mieru (P. Cabadaj)

Napísané ostáva zabudnuté? – Smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov IV. (M. Grupač)

Spolok Detvan – Keď v Prahe študovali Detvanci (P. Cabadaj)

Poézia – O cenu Štefana Krčméryho (zaujalo nás)

Cestovania – Ekvádor – Prales. ayahuasca a vodopády (2. časť) (P. H. Baričák)

Program Slovesnej jari 2013

 

Obsah č. 6/2013

Úvodník – Divadelný sviatok v Martine (M. Badín)

Novosti – Asonancie hudby (mb), Farby dní slobody (L. Ptáčková)

Rozhovor – Good fancy – Potrebujete mať okolo seba ľudí, ktorí veria vášmu snu (M. Badín)

Osobnosti – Oživil celosvetový záujem o Franza Kafku (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov III. (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Samo Vozár (P. Cabadaj)

Cestovania – Telesná očista na Novom Zélande (T. Ježík)

Slávne rukopisy – Karol Kuzmány: Sláva statočnosti (P. Cabadaj)

 

Obsah č. 7/2013

Úvodník – Výročia (P. Cabadaj)

Novosti – Nová kniha (-mag-), ARTikulácia (Lenka Ptáčková), Literárna súťaž

Rozhovor – Erik Sikora – Zabíjať informáciu do hmoty pre mňa nemá žiadny zmysel (M. Badín)

Osobnosti – Múzu musel odbíjať z vyšších pohnútok (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských básnikov IV. (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Mikuláš Dohnány (P. Cabadaj)

Asonancie hudby – Šengenský poludník – Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov (M. Badín)

Cestovania - ...a tak som vzala plecia na nohy! (E. Zaťkovičová)

Slávne rukopisy – Ján Kollár: Slávy dcera (P. Cabadaj)

 

Obsah č. 8/2013

Úvodník – Na rozhraní? (M. Badín)

Novosti – Od postmoderny k autente (M. Badín), Literárna súťaž medziriadky 2013 pozná víťazov

Rozhovor – Lucia Sárköziová – Dnešným mladým autorom chýba najmä túžba a trpezlivosť pracovať

ARTikulácia – Ako som trhala nezábudky (L. Ptáčková)

Mladá tvorba – poézia – Lucia Sárköziová – Írsko, ostaň Írskom farieb

Mladá tvorba – próza – Pavol Ičo – Svedomie

Oblitus scripta manet? – Reges bibendi I. (Králi pijanov) (M. Grupač)

Slávne rukopisy – Ján Botto: Smrť Jánošíkova (P. Cabadaj)

Cestovania – Majestátni súrodenci Borišov a Ploská (M. Badín)

Mladí vo večnosti – Ján Igor Hamaliar (P. Cabadaj)

 

 

Obsah č. 9/2013

Úvodník – Byť iný, nanovo a vždy odlišne... (M. Grupač)

Novosti – V Bratislave uviedli debut Martina Chudíka (O. Gluštíková), O Cenu Rudolfa Fabryho, Literárna súťaž Jašíkove Kysuce 2013 (-red-)

Rozhovor – Ľubomír Feldek – Hranice v poézii nie sú nijaké, a ak sú, smú sa prekračovať... (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Eva Frická (P. Cabadaj)

Reflexie – Zážitok, okamih, sekunda (Z. Bukovenová)

ARTikulácie – Ako (ne)pohorieť (L. Ptáčková)

Svedectvo o auguste ´68 – Poznal som ho po ohnivom meči (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Reges bibendi II. (Králi pijanov) (M. Grupač)

Slávne rukopisy – Ján Smrek: Básnik a žena (P. Cabadaj)

Cestovania - ... „tenkrát poprvé“ s americkým kontinentom! (E. Zaťkovičová)

 

Obsah č. 10/2013

Úvodník – Nástroje moci (M. Badín)

Novosti – O cenu slovenského učeného tovarišstva 2013/2014 (-red-)

ARTikulácie – Ako Zuza prišla k nešťastiu (L. Ptáčková)

Rozhovor – Lenka Ptáčková – Pohľad recenzenta zostane vždy iba kritikou cudzinca... (M. Grupač)

Osobnosť – Básnik mora Eugen Vesnin (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – Miroslava Sawiris – Legíny

Oblitus scripta manet? – Reges bibendi III. (Králi pijanov) (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Koloman Banšell (P. Cabadaj)

Cestovania – Nech sa o to akokoľvek snažíte, s Parížom sa nedá navždy rozlúčiť (A. Ruttkay)

Slávne rukopisy – Martin Kukučín: „Tajné písmo“ (P. Cabadaj)

 

Obsah č. 11/2013

Úvodník – V odľahlom území vznešeného vtáctva (M. Badín)

Novosti – Poznáme víťazov Wolkrovej Polianky 2013, Literárna súťaž Poetická Ľubovňa 2013, Ivan Kolenič: Morálne pohodlie, Mathej Thomka: Pod orechom tma (-red-)

Rozhovor – Vladimír Báthory – Mladí ešte nemali čas upadnúť do formalizmu (Z. Bukovenová)

Osobnosť – Poézia napísaná krvou svojho vlastného srdca (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? – Reges bibendi IV. (Králi pijanov) (M. Grupač)

Osobnosť – Juraj Šípoš konečne slobodný (Ľ. Feldek)

Artikulácie – AKo sprítomniť bolesť, keď nám chýba (L. Ptáčková)

Mladí vo večnosti – Benjamín Pravoslav Červenák (P. Cabadaj)

Cestovania – Čo ja dievčina z dediny môžem vedieť o svet? (E. Zaťkovičová)

Slávne rukopisy – Ján Kostra: Jeseň (P. Cabadaj)

 

Obsah č. 12/2013

Úvodník – (Naoko) Mŕtve vody slovenskej literatúry v roku 2013... (M. Grupač)

Novosti – Medzinárodná teatrologická konferencia v Banskej Bystrici (rr), V Martine kúpite knihy od

Jozefa Cígera Hronského (I. Válek)

Rozhovor – Andrijan Turan – Digitálna doba nám priniesla dokonale prepojenú samotu... (M. Grupač)

Tvorba – Andrijan Turan – Tuf

Mladí vo večnosti – Slovenskí martýri Karol Holuby, Ďurko Langsfeld a Viliam Šulek (P. Cabadaj)

Jašíkove Kysuce 2013 – Jubilejný štyridsiaty piaty ročník Jašíkových Kysúc

Mladá tvorba – próza – Samuel Ondrija – Zimný zostrih

Výstava – Luxus podľa Zuzany Pollákovej (M. Grupač)

Oblitus scripta manet? – Reges bibendi V. (Králi pijanov) (M. Grupač)

Próza – Jedna jeseň (M. Badín)

Reflexia – Keď básnik napíše knihu o básnikovi (Ľ. Feldek)

Próza – Slivky (J. Varinský)

Literárne skupiny – Chlapci, ktorí v Bratislave sprevádzali Ginsberga (P. Cabadaj)

Povesť – Povesť o rieke Kysuca (M. Grupač)

Cestovania – Niagarské vodopády takmer na dosah ruky! (E. Zaťkovičová)

Legenda – Vianočná legenda spred hypermarketu (J. Novák)

Slávne rukopisy – Škultéty, Kukučín, Krčméry (P. Cabadaj)

 

 

2014

Obsah č. 1/2014

Úvodník – Spomínanie na Antona Pavloviča Čechova (M. Badín)

Mladí vo večnosti – Janko Čajak (P. Cabadaj)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

Rozhovor – Marek Geišberg – Ľuďom sa nechce namáhať si hlavu (M. Badín)

Literárne skupiny – Poézia: Konkrétna abstraktnosť I. (M. Grupač)

Osobnosť – Básnik národný i európsky (P. Cabadaj)

Recenzia – Košatá lipa plná rozprávok (Z. Bukovenová)

Slávne rukopisy – Martin Rázus – Matka  (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? (Napísané ostáva zabudnuté?) – Reges bibendi VI. – Králi pijanov (M. Grupač)

Štúdia – Pochvalné slovo na slovenskí spisovní jazik (D. Paulďurová)

Cestovania – Aj na Britských ostrovoch sa dohovoríte po slovensky (M. Badín)

 

  

Obsah č. 2/2014

Úvodník – Psota a bieda (súčasných) slovenských boháčov... (M. Grupač)

Novosti – Literárna súťaž o pôvodnú poviedku pre deti, Literárna súťaž Krídla Ivana Laučíka (-red-)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

Rozhovor – Roman Beňo – Čitateľ nič nemusí, to je jeho výhoda (M. Badín)

Mladá tvorba – poézia – Roman Beňo

Recenzia – Neustále pátranie po nových podobách (M. Badín)

Literárne skupiny – Poézia: Konkrétna abstraktnosť II. (M. Grupač)

Osobnosť – Ťažko uveriteľný príbeh jedného bizarného života (P. Cabadaj)

Mladí vo večnosti – Eva Kostolányiová (P. Cabadaj)

Slávne rukopisy – Hugolín Gavlovič – Valaská škola mravúv stodola (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? (Napísané ostáva zabudnuté?) – Reges bibendi VII. – Králi pijanov (M. Grupač)

Štúdia – Pochvalné slovo na slovenskí spisovní jazik II. časť (D. Paulďurová)

Cestovania – Stretli sme sa po dvoch rokoch, vo veľkom americkom Chicagu! (E. Zaťkovičová)

 

Obsah č. 3/2014

Úvodník – Posielajme Španielov radšej do Prahy (M. Badín)

Spomínanie – Pištova cesta domov na Oravu... (O. Gluštíková)

Rozhovor – Matúš Nižňanský – Pocit je to, čo ma na poézii priťahuje (M. Grupač)

Mladá tvorba – poézia – Matúš Nižňanský

Mladí vo večnosti – Peter Balgha (P. Cabadaj)

Literárne skupiny – Poézia: Konkrétna abstraktnosť III. (M. Grupač)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

Osobnosť – Keď naplno vyčíňal nespútaný živel... (P. Cabadaj)

Slávne rukopisy – Koloman Sokol – List Jozefovi Cincíkovi  (P. Cabadaj)

Oblitus scripta manet? (Napísané ostáva zabudnuté?) – Reges bibendi VIII. – Králi pijanov (M. Grupač)

Mladá tvorba – poézia – Kristián Grupač – Keď struny tečú z tmy...

Štúdia – Pochvalné slovo na slovenskí spisovní jazik III. časť (D. Paulďurová)

Cestovania – New York vážne nikdy nespí: kvôli švábom a plošticiam (E. Zaťkovičová)

 

Obsah č. 4-5/2014

Úvodník – O Slovesnej jari (P. Cabadaj)

Rozhovor – Radko Pytlík a František Cinger – Veľký „pábitel“ so sieťovkou v ruke (I. Válek)

Mladí vo večnosti – Peter Zvon (P. Cabadaj)

Výstava – Vindent Hložník – poklad Slovenska (D. M. Ferencová)

Literárne skupiny – Poézia: Konkrétna abstraktnosť IV. (M. Grupač)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

Osobnosť – Hrabalov podpis a stovka od Svěráka (M. Grupač)

Literárne kluby – Literárny klub Silans, Žilina (M. Jadranský)

Mladá tvorba – Zdenka Lastovička Zrkadlo, Miloš Zvrškovec Otcova rozprávka na dobrú noc, Lucia Makúchová Eminus, Blažena Ovsená Neviditeľný zdroj, časť III. Slavo, Zuzana Vozárová Mesačná Dajte mi krídla

Modrá katedrála – Otváranie Modrej katedrály (M. Grupač)

Rozhovor – Poetic Elektric – hudobný a poetický experiment z Košíc (D. Stano)

Cestovania – Ďalšie veľké dobrodružstvo: ďaleké Kanárske ostrovy! (E. Zaťkovičová)

Slávne rukopisy -  Pavol Országh Hviezdoslav – Agar (P. Cabadaj)

Literárny bulvár – Bla-bla-bláznovstvá a fakty zo sveta literatúry (M. Grupač)

 

Obsah č. 6-7/2014

Úvodník – Vzrušujúco blízky vzťah (M. Badín)

Novosti – Nová Gregorova kniha, Jašíkove Kysuce 2014, Whitman v preklade, Povstanie

                  v jednoaktovkách (-red-)

Rozhovor –  Silvia Dlugolinská – Literatúra, to je život, ľudia, pocity, zážitky... (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Jozef Hollý (P. Cabadaj)

Slovesná jar 2014 – Nedokončený príbeh Viery Kubičkovej (M. Gonda)

Mladá tvorba – poézia – Janka Olejová: Napokon som si srdce umlčala

Literárne skupiny – Slovenská katolícka moderna (P. Cabadaj)

Slovesná jar 2014 – Fotoreportáž z literárneho festivalu Slovesná jar 2014

Recenzia – Ukladanie do stromov (Z. Bukovenová)

Slávne rukopisy – Jozef Hložník (Hložanský) – Písmo do Svätého Martina (P. Cabadaj)

Literárna hádanka – Portrét mladého umleca (-pc-)

Reportáž – Jubilejné desiate martinské dotýkanie sa dobrého divadla (A. Ruttkay)

 

Obsah č. 8-9/2014

Úvodník – Byť zlý (M. Grupač)

Novosti – Aktuálne z mladej slovenskej literatúry (Z. Bukovenová)

Rozhovor – Boris Brendza – V dnešnej dobe chýba autorom pokora... (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Samuel Rožnay (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – poézia – Martin Kubuš

Literárne skupiny – Domáci cudzinci... Barbarská generácia I. časť (M. Grupač)

Spomínania – Tvorba krytá vlastným životom  (P. Cabadaj)

Matičná esej – Odkaz Andreja Hlinku dnešku – Blažena Križová: Zoznámme sa

Slávne rukopisy – Samuel Štúr: Laus artium litterarum (P. Cabadaj)

Z redakčnej pošty – Môj deň v Matici slovenskej (R. Červeň)

Divadlo – V Martine zvíťazila Opulentná sviňa... (M. Grupač)

Film – Stvárnenie procesu národného obrodenia a diel z obdobia národného obrodenia v slovenskej a českej kinematografii (P. Ičo)

Recenzia – Desať rozlúčkových sonetov (Z. Bukovenová)

Literárna hádanka – portrét mladého umelca (-pc-)

 

Obsah č. 10-12/2014

Úvodník – Étos novembra 1989 (P. Cabadaj)

Novosti – Pocta poézii (-red-), Projekt Mladí vo večnosti, Vyhodnotenie Matičnej eseje – Dni Andreja Hlinku, Seminár Návraty Pavla Horova (Z. Bukovenová), Chcem spáchať akýsi literárny hriech – Umelecké krédo Jána Červeňa (I. Poláková), In.Media.Art (D. M. Ferencová)

Recenzia – Pivo u Chárona s Jožom Urbanom (Z. Bukovenová)

Rozhovor – Jana Holeštiaková – Prekáža mi prehnaná komercia v médiách, kultúre, umení, hudbe...  (M. Grupač)

Slávne rukopisy – Opravdivý kuchársky kunšt (P. Cabadaj)

Mladí vo večnosti – Janko Novák (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – poézia – Lenka Nagyová

Aktuálne – Hľadanie „veľkej“ témy a jej autora v slovenskej literatúre po roku 1989 (M. Grupač)

Mladá tvorba – preklad – Beáta Takáčová: Wiliam Blake

Pripomínania – Z Charleville do Charleville (Ľ. Feldek)

Film – Stvárnenie procesu národného obrodenia a diel z obdobia národného obrodenia v slovenskej a českej kinematografii (P. Ičo)

Z archívov – Básnické hľadanie strateného raja (P. Cabadaj)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

 

 

2015

Obsah č. 1/2015

Úvodník – Žiadne dobré riešenie, zato mnoho zlých... (M. Grupač)

Novosti – Peter Šabo Obrazy (Z. Bukovenová); Bijú hodiny (V. Pavlovič)

Rozhovor – Jozef Brunclík – Kvalita otvára možnosti a možnosti dávajú príležitosti kvalite (Z. Bukovenová)

Výročia – Prekliata päťdesiatka, stačilo! Básnik a prozaik Ivan Kolenič oslavuje v januári 50 rokov... (M. Grupač)

Recenzia – Ján Červeň: Chcem spáchať akýsi literárny zločin (M. Zajac)

Mladá tvorba – Literárny klub BRAK z Bratislavy... (O. Gluštíková)

Literárne skupiny – Barbarská generácia (M. Grupač)

Slávne rukopisy – Emil Boleslav Lukáč Okno na Santé (P. Cabadaj)

Recenzia – Jaroslav Vlnka: Mŕtvy jazyk (Z. Bukovenová)

Mladí vo večnosti – Ján Kučera (P. Cabadaj)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

 

  

Obsah č. 2/2015

Úvodník – Vtedy pred 170 rokmi (P. Cabadaj)

Novosti – Houellebecq opäť provokuje (M. Grupač)

Rozhovor – Dalimír Stano – K písaniu ma vždy dovedie hudba (Z. Bukovenová)

Mladí vo večnosti - Adela Ostrolúcka (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – poézia – Zuzana Holendová: Nezabudni na všetky tie orgazmy...

Mladá tvorba – próza – Peter Duchnický: Lesné jahody

Pripomínania – Neuniklo zraku Orla... (P. Cabadaj)

Životné osudy slávnych – Fridrich Nietzsche (P. Ičo)

Slávne rukopisy – Labutia pieseň Janka Kalinčiaka (P. Cabadaj)

Mladá veda – Rastislav Molda: Cestopisné denníky štúrovcov (R. Škandík)

Literárne skupiny - Domáci cudzinci... Barbarská generácia III. časť (M. Grupač)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

 

Obsah č. 3/2015

Úvodník – Písanie a písanie (M. Grupač)

Novosti – Vlasta Žáková: Stratená v krajinách mysle (Z. Sýkorová)

Recenzia – Jozef Medard Slovík: Psie modré nebo (M. Gonda)

Rozhovor – František Výrostko ml. – Hudobný a prozaický introvert vo vlastnej sieti (I. Válek)

Mladí vo večnosti – Elo Havetta (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – Útok (M. Kubuš); Karina Kleinová

Slávne rukopisy – List Jána Francisciho Karolovi Kuzmánymu (P. Cabadaj)

Pripomínania – Alan Ginsberg Jedna hlava Ameriky (M. Grupač)

2015 – Rok Ľudovíta Štúra – Ľudovít Štúr (P. Ičo)

Z redakčnej pošty – Najoprávnenejší z básnických prostriedkov... (A. Tkáč)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

 

  

Obsah č. 4-5/2015

Úvodník – Jar Martine zavonia literatúrou (-red-)

Novosti – 140-ročná tradícia šatnice v Martine (M. Špalková)

Rozhovor – 220 V – Zapojení naplno! (Z. Bukovenová)

Mladí vo večnosti – Peter Maťovčík (M. Gonda)

Mladá tvorba – poézia – Miroslav Búran: Iba sledujem pnutie

Mladá tvorba – próza – Jaroslav Klus: Hladina alfa

Neuniklo zraku orla – Zomrel Kornel Földvári (-pc-), Pred 100 rokmi sa narodil Pavel Bunčák (-pc-), Osemdesiatnik Július Vanovič (-pc-), Za Petrom Pišťankom (-mag-)

Pripomínania – Vojtech Mihálik Vo svete katolíckej moderny I. (P. Tolarovič)

Slávne rukopisy – Ján Amos Komenský: Didaktika (P. Cabadaj)

Recenzia - Kopcsay sa vezie (P. Tollarovič)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca

 

 

Obsah č. 6-7/2015

Úvodník – Talent a miera alebo Ako si zarobiť na román... (M. Grupač)

Novosti – Marika Smoroňová laureátka 2. ročníka literárnej súťaže O Cenu Jána Červeňa (-mag-), Ocenenia za

preklad (-mag-)

Rozhovor – Milina Sklabinská – Dostať zo seba a z ostatných len to najlepšie... (Z. Pavelcová)

Mladá tvorba – poézia – Kamil Kubík: Vyteká z teba dieťa

Mladá tvorba – próza – Michaela Danišová: Pred bránami Valhally

Mladá tvorba – esej – Alexandra Straková: Je klamať zlé?

Slávne rukopisy – Rajmund Sentďerdi-Uninský: Cestovný denník do Murcie v Španielsku (P. Cabadaj)

Literárna teória – Význam (slovenskej) poézie pre 21. storočie... (M. Grupač)

Recenzia – Debut zapisovateľa (P. Tollarovič)

Výročia – Orol tatranský Pozadie vzniku (P. Parenička)

Najstarší literárny festival – Slovesná jar v znamení Roka Ľudovíta Štúra... (I. Poláková)

Mladí vo večnosti – Zoltán Palugyay (P. Cabadaj)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

 

Obsah č. 8-9/2015

Úvodník – O kreatívnom priemysle (P. Cabadaj)

Novosti – Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 (-pc-), Chodníkom Jána Vaňa (I. Poláková)

Rozhovor – Tomáš Haviar – Musíme byť vnímaví a kriticky sa stavať k preberaniu vzorov... (M. Grupač)

Mladí vo večnosti – Ľudovít Varga (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – poézia – Miroslav Lukačovič: Anjel nosí dlhý modrý pršiplášť

Mladá tvorba – próza – Eva Lacová: (Ne)zapáľ ma

Výročia – Woody Allen v slovenskom preklade (M. Kubuš)

Slávne rukopisy – Adam František Kollár: Apológia (P. Cabadaj)

Literárna teória – Význam (slovenskej) poézie pre 21. storočie... (M. Grupač)

Recenzia – Peter Holka: Láska prebýva na Kilimandžáre (P. Tollarovič)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)

 

Obsah č. 10/2015

Úvodník – Svet podľa Sagana (M. Grupač)

Novosti – Svätoplukovo kráľovstvo ožíva (Z. Bukovenová)

Slávne rukopisy – Mikuláš Dohnány: Odchod z Bretislavi (P. Cabadaj)

Rozhovor – Ján Cíger – Múdrejší neustúpi, múdrejší si chráni svoje práva... (Z. Bukovenová)

Mladí vo večnosti – Eva Poláková (P. Cabadaj)

Mladá tvorba – poézia – Marianna Bachledová: Štatistika nepravdepodobnosti

Mladá tvorba – literárna história – Kodifikácia spisovnej slovenčiny, ideológia a estetika slovenského romantizmu (V. T. Živová)

Výročia – František Švantner (P. Ičo)

Recenzia – Keď smrť prebúdza básnika (P. Tollarovič)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc)

 

Obsah č. 11-12/2015

Úvodník – O knihe rečou čísel (P. Cabadaj)

Novosti – In.Média.Art (D. M. Ferencová), Ján Stacho Knieža poézie (-red-), Dúhová rampa rozžiarila Radnicu mesta Žilina (P. Čorba), Po štúrovských stopách v slovenských regiónoch (-red-), Prvá svetová vojna a slovenskí spisovatelia (-red-)

Literárne súťaže – Prečo mám rád slovenčinu prečo mám rád Slovensko (J. Majerová)

Mladí vo večnosti – Marek Brezovský (P. Cabadaj)

Spomínania – Jánko Silan Sonet na rozlúčku s Johnom Lennonom

Rozhovor – Dagmar Matiašková Ferencová – Úspech je kombinácia šťastia, snahy, znalostí a sebazaprenia... (Z. Bukovenová)

Mladá tvorba – próza – Zuzana Holendová: Interpretačné zlyhania

Mladá tvorba – poézia – Barbora Vinczeová: Domov, Desať je tak málo

Výročia – Svetloslav Veigl a slovenská katolícka moderna (P. Cabadaj)

Literárna teória – Woody Allen v slovenskom preklade II. (M. Kubuš), Význam (slovenskej) poézie pre 21. storočie... (M. Grupač)

Matičná esej – Odkaz Ľudovíta Štúra dnešku (M. Kolesík)

Pripomínania – Neuniklo zraku orla (-pc-)

Z redakčnej pošty – Spomienka na leto... (R. Červeň)

Recenzia – Balla: Veľká láska (P. Tollarovič)

Slávne rukopisy – Prvý Slovák v Amerike (P. Cabadaj)

Novosti – Bibliotéka 2015 (-red-)

Literárna hádanka – Portrét mladého umelca (-pc-)