Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

2015

  •  Komprimované čísla OT od 1 po 4-5/2015 sú dostupné a môžete si ich stiahnuť tu: OT 1-5 2015

  • Komprimované čísla OT od 6-7/ po 12/ 2015 sú dostupné a môžete si ich stiahnuť tu: OT 6 - 12 2015