Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Z nového čísla OT vyberáme...

 Reportáž z Panamy od Filipa Cabadaja

 

Rozhovor s mladým divadelníkom a hercom Michalom Svitokom

 

 Ďalšia časť seriálu o kultúrnom dedičstve od Mariána Grupača

Článok Mareka Prudoviča o jazyku na sociálnych sieťach...

 

...a omnoho viac. Sledujte Orla tatranského!